934 25 15 25 info@gtaeuropa.com
Muestra ornamento pintado Pelayo, 54
GTA Europa
17/03/2021

El formigó de 1913 al descobert

El que amaga la pintura de la façana de Can Damians.

Us volem mostrar què hem descobert en el procés de decapatge de la façana en la rehabilitació de Pelayo, 54 de Barcelona. 

Després de decapar la pintura existent, ens hem trobat amb un formigó molt afectat per una anterior rehabilitació, possiblement durant els 80, on es va utilitzar el sistema de doll de sorra. Un procés molt agressiu que va produir una excessiva erosió, eliminant la capa de recobriment contínua del formigó deixant a la vista l’àrid i una textura molt erosionada, que s’haurà de recobrir per a retornar el seu aspecte original.

En les següents imatges, us mostrem com va quedar al descobert tot l’àrid, on es veu clarament la rugositat de la superfície foto 1 i 2.

Per sort a alguna petita zona va quedar a resguard d’aquesta actuació, com es pot observar a la foto 3, on encara es conserva l’aspecte original i que ens servirà de base per a aconseguir la recuperació de la resta del formigó.

Si vols saber més sobre aquesta actuació pots llegir el post Rehabilitant Can Damians.
#RehabilitacioDeFaçanes #RehabilitacioEdificis #DecaparFormigo #CanDamians #C&A #Barcelona

Imatges de GTA Europa.

Imagen técnico inspección

Foto 1. Mostra de l’escut de formigó al descobert on es veu clarament la rugositat de la superfície.

Detalle del estado de los relieves y ornamentos

Foto 2. Mostra de l’abans i després del decapatge de la pintura, que amagava el mal estat del formigó.

Detalle del antes y después de la rehabilitación

Foto 3. La muestra en buen estado y aspecto original que nos servirá para la recuperación del resto del hormigón.

Entradas relacionadas 

Reconstruint els balcons de Baluard, 20

Reconstruint els balcons de Baluard, 20

Procés d'enderrocament i nova construcció dels balcons. En aquests balcons ens trobem amb un problema d'estructura, degut el mal estat de conservació de les bigues que els formaven. Com es pot veure a la foto adjunta, part del revestiment que les recobria havia...