GTA Europa

LA NOSTRA MISSIÓ

Revaloritzar el patrimoni dels nostres clients, rehabilitant i restaurant els edificis

amb el màxim respecte pels mateixos i per les persones que els habiten.

Serveis de GTA Europa

Rehabilitació i restauració integral d'edificis
Serveis sostenibilitat GTA Europa

Eficiència energètica i sostenibilitat

Som respectuosos amb el medi ambient i l’entorn urbà.

Serveis Financiació GTA Europa

Finançament i esponsorització

Lones espectaculars que poden finançar la rehabilitació o restauració del teu edifici.

Servicio rehabilitación envolventes

Rehabilitació integral d’edificis

Actuem en tot l’edifici de forma integral, en l’envolupant i les zones comunes interiors.

Darreres entrades

Notícies i actualitat