934 25 15 25 info@gtaeuropa.com
Recuperación de la cornisa y la ventilación de baluard, 20 de GTA Europa
GTA Europa
16/03/2023

Abans i després de la cornisa de l’edifici a Baluard, 20 de Barcelona

L’evolució de la rehabilitació en la cornisa de la finca.

Aquí podeu veure les fotos de l’abans i del després de la zona baixa de la cornisa, una zona molt malmesa i amb esquerdes importants, pel fet que no tenia cap protecció. Es tracta d’una coberta a la catalana amb les ventilacions de la cambra que apareixen en la façana.

En l’actuació també hem recuperat els forats de ventilació i protegit de l’entrada de coloms amb unes peces ceràmiques que encarreguem a la Bisbal d’Empordà, com podeu comprovar estan fetes a mida i amb un dibuix que enamora!!!

Vista general andamio inicio rehabilitación fachada en Compte Urgell, 153
Proceso de limpieza y reconstrucción del capitel

Aconseguint un aspecte increïblement bonic i continua complint amb la seva funció de ventilació i evitant l’accés dels coloms a l’interior.

També podeu veure detall de la recuperació de la franja d’esgrafiat i dels detalls florals que hem trobat i recuperat.

Resultat de la rehabilitació dels balcons de Comte Urgell, 153, Barcelona

Elements a destacar a la rehabilitació

La coberta catalana

Aquest tipus de coberta entra dins de la classe denominada cobertes planes i que són transitables per a l’ús per persones. Els pendents del sòl són mínimes (entre l’1,00% i el 3,00%), la qual cosa ens permet l’ús i gaudi de la terrassa per a executar aquelles activitats que més ens agradin. El seu acabat original es feia amb rajola de Piera realitzant el paviment superposant dues o tres capes. Avui dia és possible trobar-les amb un altre de tipus de paviment ceràmic, a causa dels diferents gustos dels usuaris.

La seva principal característica és que disposen d’una cambra d’aire i són ventilades. L’avantatge que tenen és que no produeixen condensacions en l’habitatge situat en el pis inferior de la terrassa, una patologia molt comuna en la gran majoria dels edificis d’habitatges. També augmenta el confort tèrmic del mateix habitatge on està situada la coberta.

Es construeix sobre el forjat fent unes parets petitones, que poden disposar d’obertures a través de les quals circula l’aire. La transmissió d’aire a l’exterior es produeix a través d’obertures en façana o gelosies o bé a través d’un mimbel perimetral, que és una espècie de calaix realitzat amb rajola ceràmica en tot el perímetre de la terrassa. Sobre aquests envans es forma un suport a base d’encadellat ceràmic i a continuació es col·loquen dues o tres capes de paviment fet amb rajola catalana.

La coberta catalana és una part important del patrimoni arquitectònic de Catalunya i es pot trobar en molts edificis històrics, així com en edificis moderns que busquen conservar la tradició arquitectònica de la regió.

A pesar que encara no és l’acabat final… ja es veu l’evolució que donarà a l’acabat final que podreu veure en les següents publicacions. Segueix-nos!!

Totes les imatges de GTA Europa.

Entradas relacionadas