934 25 15 25 info@gtaeuropa.com
Detalle del resultado de la proyección de la espuma rígida de poliuretano
GTA Europa
16/06/2021

Aïllament coberta escuma rígida de poliuretà

Aïllament tèrmic de la coberta sense juntes ni fissures.

Seguim amb actuacions que milloren l’eficiència energètica dels edificis i el medi ambient. En aquest cas us vam mostrar el sistema d’aïllament de la coberta projectant escuma rígida de poliuretà.

El Poliuretà s’aconsegueix a base de dos components, Poliol i Isocianato. És el material de menor conductivitat tèrmica de tots els materials aïllants amb un lambda de càlcul 0,028 W/mK. Destaquem així mateix, l’anul·lació de ponts tèrmics a causa de la seva aplicació en continu.

  • El sistema de la projecció de l’escuma de poliuretà ens aporta diversos avantatges:
  • Cobrir totes les zones, a causa de la irregularitat de la superfície.
  • Aïllament sense juntes ni fissures.
  • No requereix cues, adhesius o altres sistemes de fixació per a la seva instal·lació.
  • Afegeix rigidesa a l’estructura.
  • És una instal·lació ràpida i segura.

En les següents imatges podràs veure el procés que hem seguit:

Imatges de GTA Europa.

1. Enderrocament del forjat superior de la coberta ventilada que se subjecta mitjançant envanets de sostremort, sistema constructiu de la típica coberta catalana.

Vista colocación aislamiento cubierta

Foto 1. Detall de la coberta d’envanets de sostremort durant l’enderrocament a Passetge Maluquer, 9 de Barcelona.

2. Projecció de l’escuma rígida de poliuretà amb mànega, per a arribar a tots els racons i assegurar una cobertura contínua.

Tela asfáltica protección aislamiento de la  cubierta

Foto 2. Detall del procés de la projecció de l’escuma rígida de poliuretà, l’operari atent perquè quedin coberts tots els racons.

3. Vista general de la coberta, una vegada projectada tota l’escuma cobrint la totalitat dels envanets de sostremort sobre els quals tornarem a confeccionar un nou forjat.

Coronament envà pluvial

Foto 3. Detall del resultat de l’aïllament de la coberta.

Cada edifici té unes característiques particulars, a @GTA Europa ho sabem i els nostres experts apliquen el sistema d’aïllament més adequat per a cada projecte.

#RehabilitacioDeCubiertes #RehabilitacioIntegralEdificis #EficienciaEnergetica #Barcelona

Entradas relacionadas 

Inici rehabilitació de l’edifici en Gran Via 826 de Barcelona

Inici rehabilitació de l’edifici en Gran Via 826 de Barcelona

Una façana eclèctica a tocar de la Plaça dels Glòries Catalans i del Districte @22. Amb gran entusiasme, us anunciem el començament d'un projecte significatiu: la rehabilitació de la façana de l'edifici en Gran Via 826, Barcelona. Aquí us vam mostrar en imatges, la...