934 25 15 25 info@gtaeuropa.com
Garanties i certificacions bona empresa rehabilitació GTA Europa
GTA Europa
28/04/2022

Com triar una bona empresa de rehabilitació d’edificis

L’elecció duna empresa de rehabilitació amb totes les garanties i certificacions que ha de tenir. 

Triar una empresa per a la rehabilitació del teu edifici, façana o millora de l’eficiència energètica, amb totes les garanties, és fàcil si tens en compte una sèrie de paràmetres.

Una empresa amb solidesa i experiència que t’aporti seguretat, optimització de la inversió, amb un equip tècnic expert, que té cura de tu i de tot el procés. Des de la gestió d’ajuts que poden subvencionar a cost zero la rehabilitació, passant per l’obra, per treure el millor del projecte i revaloritzar el teu patrimoni.

Aquí et llistem els factors que cal tenir en compte per contractar una empresa de rehabilitació d’edificis amb totes les garanties:

1- És obligatori que l’empresa estigui inscrita al REA, (Registre d’Empreses Acreditades).

Depèn del Ministeri de Treball i Economia Social, que té com a objectiu acreditar que les empreses que operen al sector de la construcció compleixen els requisits de capacitat i de qualitat de la prevenció de riscos laborals. El REA ha estat dissenyat i posat en marxa d’acord amb el que exposa el Reial decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es desenvolupa la llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació al Sector de la Construcció.»

Implica que l’empresa registrada disposa de les infraestructures i els mitjans adequats per dur a terme l’activitat.
Demostra que els treballadors tenen la formació adequada en prevenció de riscos laborals.
Així com disposa de l’organització preventiva necessària.

2- Tenir el segell CONSTA.

Estar inscrit al CONSTA i tenir el segell, és un reconeixement i garantia que l’empresa fa bé la seva feina i assumeix les seves responsabilitats en matèria tècnica, civil, fiscal i laboral. És a dir, per la seva professionalitat.

CONSTA es constitueix com una institució sense ànim de lucre que agrupa totes aquelles empreses dedicades a la construcció, la reforma, el manteniment i la rehabilitació d’habitatges a Catalunya.

Condicions per obtenir el Segell CONSTA:

Ser una empresa legalment constituïda.
Complir la legislació aplicable.
Garantir els drets de lusuari.
Actuar sempre seguint unes pautes òptimes de qualitat i atenció al client.
Aplicar els procediments de contractació, seguretat, salut i garantia establerts per CONSTA.
Aportar i mantenir actualitzada la documentació d’avaluació i enregistrament de CONSTA.
Facilitar la realització d’auditories, actuacions d’avaluació i seguiment especificats al reglament de CONSTA

3- Compliment de les obligacions fiscals (S.S. i Agència tributària).

L’obligació d’estar al corrent de pagament de les quotes de la seguretat social i de les contribucions a hisenda és molt important per evitar possibles reclamacions contra les comunitats o propietaris que contracten empreses amb deutes, poden rebre requeriments de no pagament a l’empresa per embargaments i, per tant, poca garantia de continuïtat de lempresa i amb això la desaparició de les garanties posteriors de lobra.

4- Tenir contractada una bona asseguradora per a la responsabilitat civil, de lobra i dels treballadors.

Que cobrisca qualsevol possible incidència o accident, ja sigui de terceres persones od’objectes com dels mateixos treballadors.

5- Garanties d’equip humà solvent, que aporti valor a tot el procés de rehabilitació.

Un equip especialitzat, a cada àrea per oferir un servei integral i sense sorpreses. Com:

Arquitectes superiors, Arquitectes tècnics, caps d’obra experts i anys d’experiència. Així com artesans hàbils, amb solucions creatives, per recuperar les tècniques antigues.

GTA Europa és una empresa amb més de 25 anys dedicada a la rehabilitació i restauració del patrimoni dels clients i de la ciutat.

Garanties tècniques, certificacions i equip solvent.

Entradas relacionadas 

Rehabilitació de les reixes de forja i els seus dracs

Rehabilitació de les reixes de forja i els seus dracs

Detalls de qualitat que amaga la rehabilitació de la forja de Via Laietana, 2 Les reixes de Via Laietana, 2, no estaven tan deteriorades com els fanals de l'edifici com et comptàvem en l'anterior post "Procés de rehabilitació dels fanals de Via Laietana, 2", però...

Procés de rehabilitació dels fanals de Via Laietana, 2

Procés de rehabilitació dels fanals de Via Laietana, 2

Gran feina en tot el procés fins a arribar a un resultat fantàstic. L'estat inicial dels fanals era lamentable, totalment oxidades i deteriorades de tal manera que moltes de les peces havien desaparegut parcialment o estaven tan malmeses que s'han hagut de refer...

Resultat de la restauració dels fanals de Via Laietana, 2

Resultat de la restauració dels fanals de Via Laietana, 2

Gran labor de restauració cent per cent artesanal. Al juny del 2021 us anunciàvem l'inici de l'actuació de la rehabilitació de la façana i la torre que la corona, de Via Laietana, 2 de Barcelona, antiga seu de Trasmediterránea (1917 – 1921). Avui et mostrem com han...