934 25 15 25 info@gtaeuropa.com
Garanties i certificacions bona empresa rehabilitació GTA Europa
GTA Europa
28/04/2022

Com triar una bona empresa de rehabilitació d’edificis

L’elecció duna empresa de rehabilitació amb totes les garanties i certificacions que ha de tenir. 

Triar una empresa per a la rehabilitació del teu edifici, façana o millora de l’eficiència energètica, amb totes les garanties, és fàcil si tens en compte una sèrie de paràmetres.

Una empresa amb solidesa i experiència que t’aporti seguretat, optimització de la inversió, amb un equip tècnic expert, que té cura de tu i de tot el procés. Des de la gestió d’ajuts que poden subvencionar a cost zero la rehabilitació, passant per l’obra, per treure el millor del projecte i revaloritzar el teu patrimoni.

Aquí et llistem els factors que cal tenir en compte per contractar una empresa de rehabilitació d’edificis amb totes les garanties:

1- És obligatori que l’empresa estigui inscrita al REA, (Registre d’Empreses Acreditades).

Depèn del Ministeri de Treball i Economia Social, que té com a objectiu acreditar que les empreses que operen al sector de la construcció compleixen els requisits de capacitat i de qualitat de la prevenció de riscos laborals. El REA ha estat dissenyat i posat en marxa d’acord amb el que exposa el Reial decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es desenvolupa la llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació al Sector de la Construcció.»

Implica que l’empresa registrada disposa de les infraestructures i els mitjans adequats per dur a terme l’activitat.
Demostra que els treballadors tenen la formació adequada en prevenció de riscos laborals.
Així com disposa de l’organització preventiva necessària.

2- Tenir el segell CONSTA.

Estar inscrit al CONSTA i tenir el segell, és un reconeixement i garantia que l’empresa fa bé la seva feina i assumeix les seves responsabilitats en matèria tècnica, civil, fiscal i laboral. És a dir, per la seva professionalitat.

CONSTA es constitueix com una institució sense ànim de lucre que agrupa totes aquelles empreses dedicades a la construcció, la reforma, el manteniment i la rehabilitació d’habitatges a Catalunya.

Condicions per obtenir el Segell CONSTA:

Ser una empresa legalment constituïda.
Complir la legislació aplicable.
Garantir els drets de lusuari.
Actuar sempre seguint unes pautes òptimes de qualitat i atenció al client.
Aplicar els procediments de contractació, seguretat, salut i garantia establerts per CONSTA.
Aportar i mantenir actualitzada la documentació d’avaluació i enregistrament de CONSTA.
Facilitar la realització d’auditories, actuacions d’avaluació i seguiment especificats al reglament de CONSTA

3- Compliment de les obligacions fiscals (S.S. i Agència tributària).

L’obligació d’estar al corrent de pagament de les quotes de la seguretat social i de les contribucions a hisenda és molt important per evitar possibles reclamacions contra les comunitats o propietaris que contracten empreses amb deutes, poden rebre requeriments de no pagament a l’empresa per embargaments i, per tant, poca garantia de continuïtat de lempresa i amb això la desaparició de les garanties posteriors de lobra.

4- Tenir contractada una bona asseguradora per a la responsabilitat civil, de lobra i dels treballadors.

Que cobrisca qualsevol possible incidència o accident, ja sigui de terceres persones od’objectes com dels mateixos treballadors.

5- Garanties d’equip humà solvent, que aporti valor a tot el procés de rehabilitació.

Un equip especialitzat, a cada àrea per oferir un servei integral i sense sorpreses. Com:

Arquitectes superiors, Arquitectes tècnics, caps d’obra experts i anys d’experiència. Així com artesans hàbils, amb solucions creatives, per recuperar les tècniques antigues.

GTA Europa és una empresa amb més de 25 anys dedicada a la rehabilitació i restauració del patrimoni dels clients i de la ciutat.

Garanties tècniques, certificacions i equip solvent.

Entradas relacionadas