934 25 15 25 info@gtaeuropa.com
GTA Europa
24/02/2020

Decàleg de bones pràctiques del Segell CONSTA. Apartat 3

Actuar seguint el #Decàleg de bones pràctiques, ens dóna la tranquil·litat i la seguretat del treball ben fet i donar el millor servei als nostres clients.

3- Decàleg de bones pràctiques: 

Aquest és el tercer apartat de la proposta de millora de la contractació en les obres de rehabilitació del Segell CONSTA: 

  1. Totes les empreses es comportaran amb honradesa i honestedat en les seves actuacions i competències professionals.
  2. Les empreses aportaran coneixement i experiència a l’hora de realitzar les obres encarregades.
  3. Les empreses seran responsables dels seus actes en l’exercici de la seva professió.
  4. Cap empresa acceptarà tasques que superin les seves competències i límits empresarials i/o professionals.
  5. Sense renuncia o relleu explícits de les tasques encomanades, les empreses no podran descuidar les seves obligacions com a professionals del sector.
  6. Les empreses seran lliures en els seus criteris per a exercir la seva professió i no admetran pressions de cap mena.
  7. Les empreses procuraran ser transparents i no actuaran de manera confusa ni falsa en les relacions amb els seus clients i proveïdors. Mantindran una comunicació fluida durant el transcurs de l’obra, protegiran els interessos generals i informaran diligentment de qualsevol modificació i/o canvi dels treballs pactats a l’inici.
  8. Les empreses no tindran comportaments il·legals o contraris als deures de la professió
  9. En el transcurs de les obres, les empreses no aprofitaran la seva posició per a obtenir beneficis materials més enllà de la estricte relació professional.
  10. En la mesura de les seves possibilitats, les empreses es preocuparan per l’entorn aportant solucions sostenibles i amables amb les persones i el Medi-ambient.

Recordar que el registre CONSTA és gestionat per un organisme (Grup Applus+) de certificació que acredita les dades aportades per l’empresa registrada.

Articles relacionats:

Segell Consta, apartat 1

Segell Consta, apartat 2

Entradas relacionadas