934 25 15 25 info@gtaeuropa.com
Vista fachada edificio de Balmes, 12 de 1920 a 1929
GTA Europa
20/10/2022

Descobrint el que amaga el mur del tancament de la coberta de Balmes, 12

Gràcies al Departament de Patrimoni de Paisatge Urbà per la pista.

Des del Departament de Patrimoni de Paisatge Urbà se’ns ha fet saber que existeix una fotografia on per les ombres projectades pel sol, es dedueix que en aquest mur existia un balustre anteriorment.

Però com podeu veure a la foto que ens han proporcionat Paisatge Urbà dels anys 1920-1929, ja no existia.

Amb aquestes dades hem iniciat el procés de cerca del mateix i hem descobert que efectivament, després de molts anys cobert per ciment, totxos, morter i totalment oculta, la balustre original de la finca encara existeix, però estava aparedada i oculta a la vista.

A continuació podreu veure com a poc a poc s’ha anat repicant el morter i hem pogut deixar al descobert l’antic balustre.

Es troba en molt mal estat en la majoria de les zones, però hem trobat una zona en la qual està bastant ben conservat i ens ha permès extreure dues unitats amb les quals després de la seva reconstrucció podrem treure motlles i recuperar-la novament.

Imatges actuals de GTA Europa.

Vista general andamio inicio rehabilitación fachada en Compte Urgell, 153
Proceso de limpieza y reconstrucción del capitel
Resultat de la rehabilitació dels balcons de Comte Urgell, 153, Barcelona

Fotografia antiga cedida pel Departament de Patrimoni de Paisatge Urbà.
Imatges de GTA Europa.

Molt aviat us ensenyarem el procés de recuperació dels balustres que estem fent en les nostres instal·lacions per a poder confeccionar els motlles que faran possible la seva reproducció i recuperació final.

Entradas relacionadas