934 25 15 25 info@gtaeuropa.com
Ventajas comisión de obras en una rehabilitación
Miriam Broceño
23/03/2023

Els avantatges d’una comissió d’obres en les comunitats de veïns

Control, supervisió i garantia de qualitat en la rehabilitació d’un edifici.

En el context de la rehabilitació d’un edifici, una comissió d’obres és un grup de persones encarregat de supervisar i administrar el projecte de rehabilitació.

Aquesta comissió d’obres, pot estar composta per la direcció facultativa contractada per la comunitat, arquitectes, enginyers, experts en patrimoni, representants dels propietaris de l’edifici, i per descomptat els mateixos propietaris.

La seva funció principal és assegurar que la rehabilitació es dugui a terme d’acord amb els plans i especificacions tècniques aprovats, dins del pressupost i termini establert, i respectant les normes i reglaments aplicables.

Avantatges de crear una comissió d’obres en la comunitat de veïns

  1. En primer lloc, la solen formen un grup reduït de veïns ,per la qual cosa les reunions, a diferència de les generals d’una comunitat, són més efectives.
  2. Poden decidir quantes ofertes se sol·liciten (aconsellable no més de tres) i dividir-se les tasques, uns demanar documentació a les empreses, uns altres visitar obres ja executades per les empreses licitadores ….
  3. La comissió d’obres pot estudiar a fons les diferents opcions, valorar les garanties que ofereixen les empreses i portar una proposta a tota la comunitat descartant les que no s’ajustin a les necessitats i arribant a una proposta final ben estudiada.
  4. La direcció facultativa els pot assessorar tècnicament i indicar quina és la documentació i garanties que han de demanar a totes les empreses licitadores i ajudar-los en la seva elecció.
  5. Agilitza els passos per a una comunitat de propietaris a l’hora de prendre aquest tipus de decisions.

 

Aquestes són algunes dels avantatges que aporta la creació d’una comissió d’obres en la rehabilitació d’un edifici i la millor manera de tenir sempre el control per part dels propietaris sobre les decisions a prendre sobre aquest tema, en una intervenció tan important com és la de procedir a la rehabilitació del teu patrimoni.

Entradas relacionadas