934 25 15 25 info@gtaeuropa.com
Esquema de las fases tramitación subvención IMPU
GTA Europa
22/02/2021

Esquema de la tramitació de la subvenció IMPU 2021

Aquí et portem les fases per a poder tramitar l’ajuda IMPU 2021.

Avui t’aportem una mica més d’informació sobre el procés de com accedir a la subvenció de les ajudes al foment de la protecció i millora del paisatge urbà de Barcelona del Institut Municipal de Paisatge Urbà de Barcelona.

Fase 1. Sol·licitud d’inscripció

És la fase en la qual cal aportar més documentació:

– Imprès de sol·licitud d’inscripció i informe tècnic (imprès 1).
– Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant.
– Acreditació de la titularitat.
– Declaració responsable (imprès D).
– Sol·licitud del permís d’obres (llicència o comunicat).
– Pressupost de les obres.
– Resum dels pressupostos.
– Documentació específica per a cada tipus d’actuació del programa d’ajudes.

*Recorda. El termini de presentació de sol·licituds d’informe tècnic previ finalitzarà el 30 de novembre del 2021.

Presentar la sol·licitud. Esperar l’informe tècnic


Fase 2. Resolució de l’Informe tècnic

Resolució per part de l’Ajuntament, en ell s’assenyalen els requisits i condicions que hauran de complir les actuacions previstes per a poder obtenir la subvenció.

Una vegada rebuda l’informe tècnic podem començar les obres

Fase 3. Inici de les obres

Comunicat de l’Inici de les Obres
– La persona interessada presentarà el comunicat d’inici d’obres (imprès 2) degudament formalitzat i signat durant els 10 dies hàbils posteriors a l’inici de les obres.

Comencen les obres. SEMPRE hem de tenir el permís d’obra vigent.

Fase 4. Finalització de les Obres

Comunicat de finalització de les obres i sol·licitud expressa de subvenció.
– La persona interessada presentarà el comunicat de final d’obres (imprès 3), degudament formalitzat i signat, durant els 3 mesos posteriors al certificat final d’obres (l’Agost és inhàbil).
– Document de domiciliació bancària (imprès €), amb el segell de l’entitat corresponent.
– Certificat final d’obra, i visat si s’escau.
– Document de relació de factures, segons model normalitzat.
– Factura/se de les obres realitzades.
– Rebuts o comprovants de pagament de les obres realitzades.
– Rebuts o comprovants de pagament dels honoraris del tècnic, així com dels costos de les diagnosis i estudis tècnics previs a l’elaboració del projecte, en el cas que s’hagin efectuat.
Qualsevol dels certificat que el tècnic hagi demanat en el seu informe tècnic.

En GTA Europa acompanyem als nostres clients i som experts en tramitem subvencions i valorem la rendibilitat d’aquestes. Recorda que tenim més detalls en l’article del passat 16 de febrer.

Entradas relacionadas 

Entrevista a Montse García, el Somriure de GTA Europa

Entrevista a Montse García, el Somriure de GTA Europa

Responsable del departament SAC. Montse García, el Somriure de GTA Europa i responsable del departament SAC. Quan entres a les oficines de GTA Europa, el primer que et trobes és el somriure de la Montse García, tot i que porta la mascareta!!!. És la responsable del...

Els ornaments de formigó de la façana de Pelayo, 54

Els ornaments de formigó de la façana de Pelayo, 54

Proves de la recuperació dels ornaments originals. Avui et portem les proves que hem estat realitzant per a recuperar el formigó de la façana de Ca Damians. En un post anterior “El formigó de 1913 al descobert”, on us mostràvem el mal estat en què trobem el formigó,...

Restaurant les mènsules pintades de Can Damians

Restaurant les mènsules pintades de Can Damians

El que amaga la pintura de les ménsules de Can Damians. Seguim descobrint meravelles sota les capes de pintura de Can Damians.Utilitzant productes decapants orgànics a les zones més delicades de la façana, hem descobert sota la pintura, unes increïbles mènsules de...