934 25 15 25 info@gtaeuropa.com

Garanties i Certificacions

Amb toda la Seguretat i la Prevenció de Riscos Laborals.

Seguretat i  Salut en el Treball

En @GTAEuropa seguim les recomanacions que ens fa la nostra empresa de #PRL.

Garanties

Garantía de calidad durante la ejecución de la obra

Garantizamos por escrito los trabajos completos de rehabilitación:

  • 5 anys en façanes
  • 10 anys en cobertes
  • Cobertura de serveis segons el que s’estableix per la L.O.E. (Llei orgànica de l’Edificació)

VOLS CONÈIXER ELS NOSTRES PROJECTES? 

Sello CONSTA garantía rehabilitación edificios GTAEuropa

Certificacions

 Compliment de les normatives vigents i obligacions legals:

  • Registres oficials REA (Registre Empreses Acreditades).
  • RERA (Registre Empreses amb el Risc d’Amiant).
  • Prevenció de Riscos Laborals i Vigilància de la Salut amb Asepeyo i Geseme.
  • Compliment de les Obligacions Fiscals (SS i Agència tributària).
  • Responsabilitat Civil d’una pòlissa per mes de 3.000.000. Euros per obra, amb ZURICH. 

VOLS CONÈIXER ELS NOSTRES SERVEIS?

Pressupost gratuït i sense compromís:

Rehabilitació de façanes, Cobertes, Patis, Instal·lacions i Accessibilitat.
Projectes d’Eficiència energètica.
Gestió d’ajudes a la rehabilitació #NextGenerationEUInstitut Català de Finances (ICF).

Carrer de Viladomat, 317-319, 08029 Barcelona

(+34) 934 25 15 25