934 25 15 25 info@gtaeuropa.com
Escalera reformada Sant Antoni Abad, 13 GTA Europa
GTA Europa
17/02/2020

Gran treball d’adequació i revaloració de finca antiga

Revaloració, accessibilitat i sostenibilitat.

Així podríem resumir l’actuació a la finca antiga de 1980, situada en el “Casc Antic”, al carrer Sant Antoni Abat 13 de Barcelona.

Finalitzada durant el passat 2019 vam finalitzar l’adequació d’aquesta finca, per fer-la accessible i revaloritzar el patrimoni del nostre client.

Al llarg dels últims mesos, a través de les nostres xarxes us hem anat explicant el procés. Ara us resumim en aquest article alguns detalls del procés i consells en Accessibilitat i Sostenibilitat:

1. L’ #ascensor com a element principal d’accessibilitat. El procés d’instal·lació de l’ascensor no va ser senzill. Vam adequar aquest edifici antic als requeriments actuals d’accessibilitat i sostenibilitat. Es va retallar l’ample de tots els graons de l’escala per encaixar l’estructura de l’ascensor. Es va intervenir en el cassetó de l’escala que dóna a coberta, incrementant la seva altura per poder instal·lar el motor i complir la normativa. Els veïns ja poden accedir als seus habitatges i al terrat comunitari amb comoditat i seguretat.

2. La #rampa. Perquè aquesta intervenció fos completament accessible, va caldre fer una rampa d’accés, des de la porta d’entrada de l’edifici fins a la porta de l’ascensor. Com no existia un vestíbul com a tal, sinó un passadís llarg i estret, va caldre crear un replà d’accés a l’ascensor on anteriorment estava situada la bateria d’aigua comunitària. Aquesta va ser desplaçada a una nova ubicació per poder complir amb la normativa d’accessibilitat i reduir la mida del local existent en planta baixa per cedir aquest espai al nou vestíbul, així com crear una nova instal·lació elèctrica de led per estalviar i subministrar energia al nou ascensor.

3. La #neteja i la recuperació dels estucs originals descoberts sota capes i capes d’esmalt superposat en diverses actuacions anteriors a aquesta rehabilitació en totes les parets i sostres de la caixa d’escala.

Una actuació que consisteix en el decapatge i posterior neteja de les parets i sostres deixant al descobert els antics elements ornamentals. Una neteja feta amb cura però a fons, respectant les tècniques i materials originals, com en aquest cas l’estuc de calç, i reproduint amb les mateixes tècniques utilitzades en el seu dia els ornaments que van desaparèixer a causa de l’humitat i la falta de manteniment. És un procés que els nostres tècnics tenen molt clar i ho fan amb tota la cura i atenció per obtenir els millors resultats.

4. La #reproducció, amb pigments naturals i a mà alçada, de les sanefes ornamentals que delimiten l’arrambador al llarg de tota l’escala en les zones on havien desaparegut;  un veritable treball de restaurador, així com la restauració de les finestres de fusta amb vidres emplomats i les portes d’accés als habitatges.

Recuperació dels esgrafiats i les pintures originals de l’escala, amb tècniques de decapatge i pigments naturals.

5: El sistema de #clavegueram és una part oculta dels edificis però no per això menys important.

En una rehabilitació integral hi ha actuacions que no llueixen tant com altres, com ara l’actualització del clavegueram comunitari que estava situat sota el passadís, actualment rampa d’accés a la finca. En els edificis antics és molt important aquesta actuació per poder connectar la finca al clavegueram de la ciutat i fer desaparèixer els antics pous, minimitzant les humitats de capil·laritat tan comuns en aquesta zona.

6: La #balustrada.

Amb la pluja, el vent o els canvis de temperatura, els elements arquitectònics i/o ornamentals de les finques, com balustrades, cornises, lloses de balcons etc… poden arribar a ser un perill per al transeünt si no es rehabiliten.
En aquest cas, hem recuperat l’antiga balustrada mitjançant la confecció de motlles a partir d’una peça recuperada i els vam reproduir in situ en pedra artificial, perquè els veïns puguin pujar a la coberta i gaudir de les vistes de Barcelona, ​​amb seguretat.

Pots veure el projecte de Sant Antoni Abad, 13 de Barcelona

Entradas relacionadas