934 25 15 25 info@gtaeuropa.com
Detalle ventana y galería restaurados
GTA Europa
25/03/2021

La restauració de les vidrieres de Valencia, 198

Els vidres de colors i els gravats a l’àcid.

Els tancaments d’un edifici són l’entrada de llum natural que dóna més vida a un habitatge.
Avui us volem mostrar parts del procés de la restauració de les fusteries i els vidres dels tancaments de València, 198 de Barcelona.

En la inspecció inicial trobem les fusteries molt malmeses com podreu veure a la foto 1. S’han hagut de reparar tots els tancaments, un treball increïble realitzat pels nostres artesans.
En els vidres també s’ha fet una bona feina. Trobem dos tipus: els vidres de colors i els transparents i incolors amb detalls ornamentals a l’àcid.
Per a tornar les vidrieres al seu aspecte original vam procedir a:

– Els vidres de colors els vam substituir pels que faltaven.
– I els vidres transparents i incolors, es vam treure unes calques dels dibuixos que encara es conservaven en alguns del vidres existents, i ho vam reproduir, aplicant aquest ornament en tots ells. Com vam mostrar a la foto 2.

Si vols saber més sobre aquesta actuació pots llegir el post Rehabilitació de la façana de València, 198.
#RestauracionFusteries #RestauracionVidireras #RehabilitacioDeFaçanes #Barcelona

Imatges de GTA Europa.

Detalle de la fachada rehabilitada

Foto 1. Mostra de l’estat de la fusteria.

Estado de la carpintería antes de la rehabilitación

Foto 2. Mostra del detall ornamental a l’àcid dels vidres incolors.

Estado de la carpintería antes de la rehabilitación
Estado de la carpintería antes de la rehabilitación

Foto 3. Procés de decapatge de la fusteria per a la seva restauració.

Entradas relacionadas