934 25 15 25 info@gtaeuropa.com
Placas de aislamiento cubierta
GTA Europa
10/06/2021

L’aïllament de la coberta de Cendra 18-20 de Barcelona

Eficiència energètica amb un bon aïllament tèrmic de la coberta.

Durant aquest mes de juny a GTA Europa us anirem explicant sobre algunes actuacions que hem realitzat en rehabilitació d’edificis que milloren l’eficiència energètica, la sostenibilitat i cuiden el medi ambient.

Prop del 30% de l’energia d’un edifici es perd per la teulada, un correcte aïllament incideix directament en l’estalvi energètic total de l’habitatge. Ens permet estalvi d’aire condicionat a l’estiu i calefacció a l’hivern, millorant l’eficiència de l’edifici i la confortabilitat de les llars.

Avui us mostrem el procés que hem seguit per aïllar la coberta i l’envà pluvial de l’edifici de Cendra 18-20 de Barcelona.
la inspecció inicial es van detectar vàries deficiències:

  • Degradació del material de la coberta.
  • La falta d’aïllament.
  • L’angle dels pendents i l’estat de les mitges canyes.
  • L’envà pluvial.

El procés que hem seguit ha estat el següent:

1- Neteja de la coberta i retirar els elements que no permeten col·locar una coberta d’aïllament continua.
2- Col·locació de l’aïllament tèrmic, de plaques de Poliestiré estruittenint en compte la junta de dilatació.
3- Reparació de l’envà pluvial.
4- Al terrat, s’ha col·locat tot l’enrajolat del muret de coronament de façana.

Aquí us mostrem imatges del procés:

Imatges de GTA Europa.

Vista colocación aislamiento cubierta

Foto 1. Procés de col·locació de l’aïllament tèrmic de Cendra, 18-20 de Barcelona.

Tela asfáltica protección aislamiento de la  cubierta

Foto 2. Detall de col·locació de la manta geotèxtil de protecció (tela asfàltica).

Coronament envà pluvial

Foto 2. Detall de l’enrajolat del muret de coronament de façana.

#RehabilitacioDeCubiertes #RehabilitacioIntegralEdificis #EficienciaEnergetica #Barcelona

Entradas relacionadas 

Inici rehabilitació de l’edifici en Gran Via 826 de Barcelona

Inici rehabilitació de l’edifici en Gran Via 826 de Barcelona

Una façana eclèctica a tocar de la Plaça dels Glòries Catalans i del Districte @22. Amb gran entusiasme, us anunciem el començament d'un projecte significatiu: la rehabilitació de la façana de l'edifici en Gran Via 826, Barcelona. Aquí us vam mostrar en imatges, la...