934 25 15 25 info@gtaeuropa.com
GTA Europa
10/03/2015

Noves línies de finançament per a la rehabilitació d’edificis

L’Institut de Crèdit Oficial (ICO) ha tret ja les bases de les noves línies de finançament per a la rehabilitació d’edificis dins de la Línia ICO Empreses i Emprenedors 2015, finançament als particulars, comunitats de propietaris i agrupacions de comunitats de propietaris per a rehabilitar els habitatges i els edificis, així com per a la reforma dels seus elements comuns. Les condicions de la mateixa estan amplament explicades a aquesta circular de la Confederació Nacional de la Construcció.

En resum mitjançant aquesta línia de crèdit es podrà finançar el total de l’obra de rehabilitació o reforma de l’edifici (IVA o imposts anàlegs inclosos). Així, els particulars i les comunitats de propietaris podran resoldre fins al 100% de la seva necessitat d’inversió per a la rehabilitació amb préstecs de fins a 12.500.000 euros, que s’hauran d’amortitzar en un termini màxim de 20 anys.

Així mateix, els beneficiaris d’aquestes préstecs podran ser els següents agents: autònoms, entitats públiques i privades (que realitzin inversions productives a Espanya i necessitin liquiditat amb independència del seu domicili social o fiscal i de si la major part del seu capital és espanyol o estranger), els particulars, les comunitats de propietaris i les agrupacions de comunitats de propietaris.

En aquest post fem difusió d’un vídeo fet per l’Associació Nacional de Distribuïdors de Ceràmica i Materials de Construcció (ANDIMAC) que fa una crida a promocionar aquesta línia de crèdit. Tal com defensa l’ANDIMAC, creiem que es important que els constructors ens responsabilitzem en fer arribar als propietaris les oportunitats que atorguen les diferents entitats públiques per a la rehabilitació dels edificis. No oblidem que al cap i a la fi, les empreses som les grans beneficiades quan n’hi ha una bona acollida d’aquestes línies de crèdit. Per tant, promocionar-les també és feina nostra.

Podem finançar fins al 100% de les obres. Consulta amb nosaltres.

Entradas relacionadas