GTA Europa

Diputació, 63

Finca règia de l’Eixample de Barcelona

Diputació, 63, Barcelona
Finalització: 2017
Actuació: Rehabilitació façana i zones comunes de l’habitatge
El repte: Alleugerir el pes dels balcons i les balustrades, atirant de la façana i reforç estructural de tota la finca, habitatges i zones comunes.
Tècniques aplicades: Confecció d’estuc de calç en fons de façana, creació de noves balustrades de poliestirè armat a partir de motlles extrets de la mostra original, per a reproduir exactament l’existent anteriorment de pedra artificial molt de mes pesada.

Reforç estructural amb atirantado de la façana, enderroc i construcció de nous balcons i noves balustrades confeccionades amb escuma de poliestirè compresa per a poder recuperar l’aspecte original de la finca i reposar les balustrades desaparegudes de la coberta amb material especialment creats per aquesta rehabilitació, confeccionant els motlles a partir de les peces originals, amb la finalitat d’alleugerir al màxim el pes de la nova construcció.