GTA Europa

Passeig de Gràcia, 24

Edifici Casa Pere Llibre

Passeig de Gràcia, 24, Barcelona
Finalització: 2019
Actuació: Canvi d’ús de l’edifici d’habitatges a hotel
El repte: Revaloritzar la finca abaratint el manteniment.
Tècniques aplicades: Decapat de pintures existents i recuperació i reproducció dels diferents tipus d’esgrafiat existents en totes les façanes que formen l’edifici, mitjançant l’extracció de calques i posterior reproducció manual de l’esgrafiat sobre una base d’estuc, replicant el relleu, per a la posterior aplicació d’una veladura al silicat en dos tons, refós i superfície. Decapat de les baranes i columnes de forja amb silicat d’alumini i posterior acabat i protecció amb l’aplicació d’oxiron grisa.

El resultat és espectacular, hem aconseguit donar molt més valor a la finca recuperant la seva esplendor inicial i valor patrimonial, així com facilitar i abaratir el manteniment del mateix per a la propietat mitjançant la utilització de productes totalment naturals i de llarga durada.

Artícles relacionats:
Esgrafiat, una tècnica tradicional a Passeig de Gracia, 24, Barcelona