GTA Europa

Ribera, 5

Vestíbul a finca règia

Ribera, 5, Barcelona
Finalització: 2017
Actuació: Recuperació de vestibul i l’escala de la Finca
El repte: Recuperació de vestíbul i escala en finca del Born, on s’han combinat les tècniques tradicionals amb tocs moderns.
Tècniques aplicades: Treballs de neteja i decapat de pintures mitjançant aplicació de vapor d’aigua i posterior aplicació de veladures i re estucats de zones en mal estat. Després de la neteja de les parets de l’escala i la recuperació de l’arrambador es van aplicar ceres per a donar un acabat setinat i protegir l’estuc recuperat.

Mitjançant el capat de les pintures superposades sobre els ornaments i les parets utilitzant vapor d’aigua, s’ha aconseguit no danyar les motllures i deixar net l’estuc existent per a posterior aplicació de veladures en sostres i parets del vestíbul, així com la confecció d’un nou arrambador en un to viu que li dóna un aspecte més modern alhora que tradicional, que combinat amb la col·locació de lucernaris d’estil molt més actual, s’ha aconseguit un acabat molt elegant i actualitzat.