934 25 15 25 info@gtaeuropa.com

Rehabilitació de façana a la Barceloneta

Recuperació dels colors originals per a retornar al barri el prestigi artístic i històric.

  • Finalitzat: 2023
  • Baluard, 20
  • Barcelona

Sobre el projecte

Actuació

En aquesta actuació, ens enfoquem en la restauració integral de la façana de l’edifici situat en C/Baluard, 20, Barcelona. La nostra intervenció s’ha centrat en la seguretat dels seus balcons i a preservar el caràcter històric de l’edifici, alhora que l’hem revaloritzat en retornar-li el seu estat original i millorant l’estructura sense renunciar a la seva bellesa original.

Tècniques aplicades

Decapats de pintures anteriors, neteja profunda de la façana, restauració d’esgrafiats i detalls arquitectònics, enderrocament i nova construcció de balcons reproduint motllures, per a retornar a la finca el seu aspecte destacat, preservant la seva rica història i essència artística.

Procés de la rehabilitació

El projecte de rehabilitació de l’edifici en Baluard, 20 a Barcelona va abastar diverses fases a destacar, com l’enderrocament dels balcons amb una estructura molt deteriorada, la recuperació de les ventilacions de la coberta catalana, l’estuc imitació obra vista del fons, la restauració de la cornisa i altres elements decoratius com els esgrafiats laterals.

Neteja i Restauració de la Façana

La primera etapa va implicar el decapatge i la neteja del fons de façana per a la seva restauració. Durant aquest procés es van revelar els colors originals ocults sota pintures posteriors i acumulació de pol·lució i desgasti

Reconstrucció de Balcons

La reconstrucció dels balcons va ser una tasca crucial, donada la greu situació estructural causada per la deterioració de les bigues. Es van desmuntar les lloses antigues dels balcons, reemplaçant totes les bigues per a confeccionar les noves lloses amb el sistema d’encofrat de formigó i es va completar amb un revestiment amb morter de calç, reconstruint manualment les motllures perimetrals per a donar-li un aspecte de pedra natural i el terra es va impermeabilitzar i va pavimentar amb rajola catalana, totes les actuacions executades seguint les indicacions dels tècnics de patrimoni del districte.

Resultado rehabilitación fachada de Baluard, 20 GTA Europa

Rehabilitació de la Cornisa i les ventilacions de la coberta Catalana

Un altre aspecte significatiu va ser la rehabilitació de la cornisa i les ventilacions de la coberta catalana. Es van reparar les esquerdes i danys en la zona inferior de la cornisa. Es van restaurar els forats de ventilació amb peces ceràmiques de la Bisbal d’Empordà, afegint unes peces que eviten l’accés dels coloms a la cambra però que permeten una perfecta ventilació.
Finalment, es van restaurar detalladament tots els elements ornamentals, els encercats de totes les obertures i les franges d’esgrafiats laterals de motius vegetals, l’estuc imitació obra vista marcant juntes en dos tons i culminant així la rehabilitació d’aquest bonic edifici de la Barceloneta.

Articles relacionats

Inici rehabilitació de finca en Baluard, 20

Seguir llegint

Abans i després de la cornisa de l'edifici en Baluard, 20 de Barcelona

Seguir llegint

Entrada principal de la finca rehabilitada de Via Laietana, 2

Altres projectes

Façana rehabilitada Diagonal, 482 per GTA Europa

Diagonal, 482

Plaça Catalunya, 23

Passeig de Gracia, 24

Passeig de Gracia, 37