934 25 15 25 info@gtaeuropa.com

Finca règia de l’Eixample

Alleugerir i el pes dels balcons i les balustrades, atirantat de la façana i reforç estructural de tota la finca, habitatges i zones comunes.

 • Finalitzat: 2017
 • Carrer Diputació, 63
 • Barcelona

Sobre el projecte

Actuació 
Rehabilitació façana i zones comunes de l’habitatge.

Tècniques aplicades
Confecció d’estuc de calç en fons de façana, creació de noves balustrades de poliestirè armat a partir de motlles extrets de la mostra original, per a reproduir exactament l’existent anteriorment de pedra artificial molt de les meves pesada.
Reforç estructural amb atirantat de la façana, enderroc i construcció de nous balcons i noves balustrades confeccionades amb escuma de poliestirè compresa per a poder recuperar l’aspecte original de la finca i reposar les balustrades desaparegudes de la coberta amb material especialment creats per aquesta rehabilitació, confeccionant els motlles a partir de les peces originals, amb la finalitat d’alleugerir al màxim el pes de la nova construcció.

  Detalle fachada restaurada
  Detalle balcón rehabilitado

  Altres projectes

  Diagonal, 482

  Plaça Catalunya, 23

  Passeig de Gracia, 24

  Passeig de Gracia, 37