934 25 15 25 info@gtaeuropa.com

Finca singular de principis del sigle XX

Rehabilitació de façana principal de la finca.

 • Finalitzat: 2018
 • Gran de Gracia, 29
 • Barcelona

Sobre el projecte

Actuació
Rehabilitació de façana principal

Tècniques aplicades
Restauració de la pedra artificial i neteja amb silicat per a posterior aplicació de veladura i confecció de nou estuc a la tirolesa en fons de façana. Reparació de balcons i balustrades i pintura de baranes de forja així com les fusteries de fusta i llibrets unificant-los cromàticament.

Rehabilitació singular del fons de façana, en tractar-se d’un estuc a la tirolesa amb incrustacions de cristall, així com la neteja i posterior aplicació de veladura en la pedra artificial dels encercaments, columnes i balustrades dels balcons.

  Servicio rehabilitación integral de edificios GTA Europa
  Detalle balcón rehabilitado

  Altres projectes

  Diagonal, 482

  Plaça Catalunya, 23

  Passeig de Gracia, 24

  Passeig de Gracia, 37