934 25 15 25 info@gtaeuropa.com

Edifici estil Barroc a Ciutat Vella

Revaloritzar la finca, recuperant els esgrafiats i els balcons d’estil Barroc.

 • Finalitzat: 2020
 • Roig, 2
 • Barcelona

Sobre el projecte

Actuació
Rehabilitació de les dues façanes,  principal i lateral, així com els esgrafiats i els balcons.

Tècniques aplicades 
Per a la recuperació dels esgrafiats s’han fet calques sobre les restes de dibuixos que s’ha trobat, afegint la part desapareguda a mà alçada  per a posteriorment reproduir-los sobre una nova base de morter de calç.

La importància recau sobretot en la façana del carrer Hospital, on s’han recuperat els esgrafiats més importants ja esmentats per Ramon Nonat Comes, destacant la seva riquesa floral i els motius de Caça i Pesca, que s’atribueixen probablement a causa del local de menjars i fonda existent en els baixos de l’edifici. Aquests esgrafiats els trobem al voltant dels encerclaments de les obertures existents en contraposició dels del carrer Roig, amb motius geomètrics sobre plafons cecs.

Els balcons originàriament eren barrocs, elements que es van perdre en una rehabilitació dels anys noranta, i que ara hem recuperat confeccionant-los de nou amb forja i ceràmica, igual que s’ha recuperat la cornisa.

Procés realitzat
S’ha procedit a la realització d’una neteja manual de les zones on s’intuïen els esgrafiats per a treure la brutícia acumulada, poder veure el dibuix original i reproduir-lo posteriorment. S’han eliminat les reparacions antigues fetes amb ciment, engrapat moltes esquerdes existents en gran part de la façana i s’han consolidat les parts  restants, s’han repicat totalment els baixos i restaurant tots els balcons derrocant-los i confeccionant mitjançant forja  la nova estructura metàl·lica i amb ceràmica la base inferior. També s’han recuperat els cromatismes que havien pràcticament desaparegut mitjançant tècniques de restauració i aplicació de veladures al silicat.

  Fachada rehabilitada Roig, 2 Barcelona

  Articles relacionats

  Recuperant els esgrafiats de Roig, 2

  Esgrafiats de notable interès i troballes sorprenents amagades sota la pintura o esborrats pel pas del temps i l’erosió.

  Seguir llegint

  La rehabilitació dels balcons de Roig, 2

  En aquest cas et vam mostrar la actuació realitzada als balcons. S’han hagut de confeccionar de nou, ja que es van perdre en una rehabilitació dels anys noranta.

  Seguir llegint

  Rehabilitació de la façana de Roig, 2

  La rehabilitació d’aquesta façana s’ha realitzat amb l’objectiu de preservar el patrimoni i la cultura, duent a terme la restauració amb tècniques tradicionals que han donat un resultat magnífic.

  Seguir llegint

  Curiositats que s’han trobat, en les diferents fases del projecte.

  Durant els treballs ha sorgit la hipòtesi que l’última planta possiblement és una remunta posterior que es va integrar seguint el mateix estil, però efectuada per un altre artesà, ja que es detecta tant per l’estuc com el tall de l’esgrafiat que no són de tan bona qualitat com els anteriors.

  També sembla que es van unificar dos edificis de parcel·les diferents que van passar a formar un sol immoble, molt habitual en la zona de “Ciutat Vella” de Barcelona i que la planta Baixa va ser un edifici únic de l’època medieval.

   Fachada barroca balcones