934 25 15 25 info@gtaeuropa.com

Finca catalogada

Rehabilitació de la façana principal d’un edifici d’habitatges.

 • Finalizado: 2013
 • Ronda Universitat, 6
 • Barcelona

Sobre el projecte

Actuació
Rehabilitació de la façana principal.

Tècniques aplicades 
Recuperació de l’estat original de la pedra natural mitjançant la neteja en profunditat per a retornar-li el seu anterior aspecte i confecció de veladura sobre l’estuc de fons de façana després del decapatge de les pintures existents.

Finca catalogada com ben cultural d’interès local. Restauració d’elements ornamentals en pedra natural i artificial.

  Servicio rehabilitación integral de edificios GTA Europa
  Detalle balcón rehabilitado

  Altres projectes

  Diagonal, 482

  Plaça Catalunya, 23

  Passeig de Gracia, 24

  Passeig de Gracia, 37