934 25 15 25 info@gtaeuropa.com
Mesures de seguretat en la rehabilitació d'edificis
GTA Europa
18/06/2020

La seguretat en obres de construccció en desconfinament

La seguretat sobre tot, la RSC  del sector de la construcció i la rehabilitació d’edificis.


Recomanacions de seguretat en obres de Construcció derivades de la situació del Covid19

ORDRE SND/385/2020 AMPLIACIÓ de les EXCEPCIONS, modificació de l’ORDRE SND/340/2020 relativa a la SUSPENSIÓ de les activitats relacionades amb les Obres en edificis existents, en els quals hi hagués risc de contagi per COVID-19 per a persones no relacionades amb aquesta activitat, segons els següents CONDICIONANTS:

 1. FORMACIÓ/INFORMACIÓ del personal en obra, sobre els procediments, recomanacions i/o formes d’actuació, emeses per les Autoritats Sanitàries.
 2. INSTAL·LACIÓ de cartelleria informativa, amb les recomanacions bàsiques establertes.
 3. CENTRALITZACIÓ i control de l’observació de les mesures de prevenció en el Cap d’Obra i/o Recurs Preventiu de qualsevol de les empreses concurrents.
 4. Manteniment d’un llistat de control especialment, per a la temperatura dels treballadors que es prendrà a l’inici de la jornada laboral.
 5. PRODUCTES D’HIGIENE (aigua-sabó o solució hidroalcohòlica) a la disposició dels treballadors en les zones comunes.
 6. PRODUCTES DE DESINFECCIÓ (lejia, etc..) a la disposició dels treballadors en les zones comunes per a manteniment de les higiene en les zones comunes i la neteja d’eines de treball d’ús compartit.
 7. UTILITZACIÓ DELS EPIS necessaris i indicats per als diversos riscos de l’obra i, especialment, de MÀSCARES, GUANTS per a prevenir la propagació del COVID-19
 8. TORNS en ZONES COMUNES per a evitar qualsevol aglomeració dels treballadors.
 9. OBSERVACIÓ DE LA DISTÀNCIA DE SEGURETAT MÍNIMA entre persones.
 10. LIMITACIÓ de circulació de treballadors i/o materials per zones NO sectoritzades durant el desenvolupament de les obres, per a evitar el contacte amb els veïns de l’immoble.
 11. ACCÉS i SORTIDA de l’edifici, limitat a l’INICI i SORTIDA de la jornada laboral.

Entradas relacionadas 

Inici rehabilitació de l’edifici en Gran Via 826 de Barcelona

Inici rehabilitació de l’edifici en Gran Via 826 de Barcelona

Una façana eclèctica a tocar de la Plaça dels Glòries Catalans i del Districte @22. Amb gran entusiasme, us anunciem el començament d'un projecte significatiu: la rehabilitació de la façana de l'edifici en Gran Via 826, Barcelona. Aquí us vam mostrar en imatges, la...