934 25 15 25 info@gtaeuropa.com
Rehabilitación de los balcones de Baluard, 20 de Barcelona GTA Europa
GTA Europa
29/03/2023

Reconstruint els balcons de Baluard, 20

Procés d’enderrocament i nova construcció dels balcons.

En aquests balcons ens trobem amb un problema d’estructura, degut el mal estat de conservació de les bigues que els formaven.

Com es pot veure a la foto adjunta, part del revestiment que les recobria havia desaparegut i en descobrir-les totalment per a veure el seu estat real, ens hem trobat que l’ànima de les bigues estava totalment desfeta i, per tant, han hagut de passar per un procés d’enderrocament complet i posterior construcció, refent-los íntegrament.

Vista general andamio inicio rehabilitación fachada en Compte Urgell, 153

El procés seguit ha estat el següent

1. Enderrocament de la llosa del balcó d’obra, cort de les bigues de tots els balcons i substitució de les mateixes per unes noves soldades a testa a les existents ja que són bigues passants (és a dir que continuen per l’interior de l’habitatge), per la qual cosa no es podia extreure sense afectar l’interior dels habitatges.

Una vegada soldades, com podeu veure en la imatge, hem procedit a col·locar els taulers que formessin un encofrat amb motllura en el perímetre, que s’ha omplert de formigó per a la confecció de les noves lloses.

Proceso de limpieza y reconstrucción del capitel

2. Posteriorment, una vegada desencofrats, s’ha procedit a revestir-los totalment amb morter de calç per donar-los un aspecte en consonància a la façana, així com impermeabilitzar la llosa per la cara superior i col·locar un paviment de rajola amb goteró com a acabat final.

Com podeu veure un canvi espectacular tant la seguretat com a l’estètica.

Proceso de limpieza y reconstrucción del capitel
Proceso de limpieza y reconstrucción del capitel

Entradas relacionadas