934 25 15 25 info@gtaeuropa.com
Detalls que revaloritzen Can Damians

Detalls que revaloritzen Can Damians

Imatges cedides pel departament de “Patrimoni de Paisatge Urbà de la Ciutat de Barcelona”. Quan s’inicia una rehabilitació d’un edifici, s’ha planificat i pressupostat quins elements cal restaurar o recuperar i quin procés se seguirà, però a vegades...