GTA Europa

Serveis

  Servicio rehabilitación envolventes

  Rehabilitació integral d’edificis

  Actuem en tot l’edifici de manera integral, en l’envolupant i les zones comunes interiors.

  Rehabilitacions integrals que impliquen intervencions globals per a un canvi total d’ús de l’edifici, convertint un edifici d’oficines en residencial o al revés i reconvertint habitatges d’ús familiar en apartaments turístics, pisos de lloguer o oficines.

  Intervencions parcials en façanes, patis, cobertes, vestíbuls i escales, renovant totes les instal·lacions, siguin comunes o privades revalorant el patrimoni tant públic com privat.

  La rehabilitació del nostre patrimoni és el nostre futur més sostenible, donant nova utilitat a finques que d’una altra manera serien derrocades i substituïdes per edificis de nova construcció.

  Vols conèixer els nostres projectes?

  Servicio esponsorización con lona publicitaria GTA Europa

  Finançament i esponsoritzacions

  Lones publicitàries en les façanes, préstecs a comunitats, facilitats de pagament.

  A GTA Europa estudiem les seves necessitats de finançament i li donem diverses opcions en funció de les seves possibilitats.
  Si la localització de la seva finca està en un emplaçament cèntric, nosaltres mateixos ens encarreguem de buscar-li patrocinadors mitjançant lona publicitària, si no és el seu cas, podem oferir-los diverses opcions de finançament, tant a curt com a llarg termini, si fos necessari mitjançant préstecs a comunitats o donant-los facilitats de pagament ajornat.

  També els informem de les línies de crèdit ICO per a rehabilitació que s’han obert per si és del seu interès gestionar la seva sol·licitud.
  La nostra labor és fer-los fàcil la gestió econòmica de l’obra.

  Saps que el nostre equip et pot ajudar?

  Serveis sostenibilitat GTA Europa

  Estalvi energètic i sostenibilitat

  Som respectuosos amb el medi ambient i l’entorn urbà.

  Estudiem la solució d’estalvi energètic que millor s’ajusti a les possibilitats del seu edifici: aïllament tèrmic en cobertes i mitgeres, en façanes i patis o a l’interior del seu habitatge.
  Sistemes d’estalvi energètic renovant antigues instal·lacions, substituint-les per nous sistemes elèctrics led i aconseguint estalvi en els consums de calefacció i climatització.
  Unim l’estalvi energètic a la sostenibilitat utilitzant materials ecològics i recuperant les tècniques i oficis tradicionals amb estucs de calç 100% sostenibles, ja que consumeixen CO₂ per a la seva carbonatació, és biodegradable, transpirable i aïllant.
  La rehabilitació fa possible un futur més sostenible per a tots.

  Coneixes les garanties i certificacions de GTA Europa?

  Servicio técnico asesoramiento experto de GTA Europa

  Assessorament tècnic expert

  El nostre equip t’ajuda en tot el procés i vetlla pels teus interessos.

  GTA Europa estudiem les necessitats dels nostres clients i els assessorem perquè durant l’execució de les obres no hi hagi discrepàncies i es compleixin els requisits exigits pels departaments de patrimoni dels diferents districtes de la Ciutat. Aquests requisits s’apliquen a unes actuacions molt concretes amb tot el que això implica segons la catalogació de l’edifici.

  El desconeixement dels detalls tècnics pot incrementar els costos previstos per a cada actuació. Comptem amb un departament tècnic que s’encarrega d’adaptar cadascuna de les propostes a les solucions constructives més eficients i sostenibles.

  Coneixes l’equip humà de GTA Europa?

  Serveis Gestió subvencions GTA Europa

  Gestió de subvencions

  Tramitem subvencions i valorem la rendibilitat d’aquestes.

  Gestionem en nom dels nostres clients les subvencions que existeixin en el moment de la rehabilitació de la seva finca, amb un previ assessorament sobre els requisits i la rendibilitat de la seva tramitació, en funció de l’envergadura de les actuacions; cal tenir en compte que sovint la inversió a realitzar és molt major que la subvenció a percebre i els tràmits en aquest cas serien inútils.

  Les subvencions es modifiquen cada any i per tant és necessari fer un seguiment constant d’aquestes. En GTA Europa estem en constant vigilància, per a poder assessorar bé als nostres clients i aconseguir un bon resultat.

  Saps que el nostre equip et pot ajudar?

  Rehabilitació de zones comunes

  Aquelles zones que conformen l’edifici i que no estan en contacte directe amb l’exterior.

  És el que denominem zones interiors comunes com: el vestíbul, les escales, les instal·lacions comunitàries (llum, aigua i gas) i l’estructura que ho sosté.
  Aquestes zones són susceptibles de diferents tipus i graus d’actuacions, segons l’estat de conservació de les mateixes i de les seves característiques, o segons el grau de catalogació dels edificis.

  GTA Europa sempre ofereix la possibilitat de recuperació d’aquestes zones al seu estat original, seguint les pautes que regeixen els criteris de patrimoni per a obtenir el millor resultat i donar major valor als edificis.

  Vols conèixer els nostres projectes?

  Servicio rehabilitación envolventes

  Restauració de l’envolupant

  Restaurem l’exterior dels edificis per a mostrar la seva màxima esplendor.

  GTA Europa és una empresa especialitzada en la restauració de la “pell” dels edificis, és a dir de totes aquelles zones que es troben en contacte amb l’exterior com: les façanes, cobertes, terrats o terrasses, mitgeres i envans pluvials i els patis, siguin interiors o mitgers.

  Estem especialitzats en edificis patrimonials amb elements de pedra natural i estucs a la calç que moltes vegades no han estat tractats com es mereixen. La nostra proposta és sempre recuperar la seva esplendor inicial, utilitzant els materials originals, retornant l’aspecte original als edificis i revalorant el seu patrimoni i el de la ciutat.

  Vols conèixer els nostres projectes?