934 25 15 25 info@gtaeuropa.com
GTA Europa
20/01/2015

Eficiencia energética

GTA Europa ha realitzat la rehabilitació de la coberta de la finca al Passatge Maluquer, nº 9 de Barcelona amb criteris d’eficiéncia energética.

IMPERMEABILITZACIÓ + AILLAMENT TÉRMIC DE COBERTA VENTILADA

Hem aprofitat la intervenció de la rehabilitació de la coberta amb la implantació d’un sistema d’aillament térmic que millora les prestacions de la coberta ventilada.

D’acord amb els parámetres i la normativa vigent, s’ha procedit al projectat d’escuma rígida de poliuretá, un dels materials amb menys conductivitat térmica que anula els ponts térmics degut a la seva aplicació en continu.

Procedim a les següents actuacions:

  • Desmontatge del solat actual
  • Reconstrucció dels «tabiquillos conejeros»
  • Projectat de l’escuma rígida de poliuretá sobre la estructura que conforma la cámara
  • Nou solat amb impermeabilització i acabat amb peça de gres

I aquest és el resultat:

eficiencia_post

Sens dubte, un bon resultat i una millor prestació per la comunitat.

Entradas relacionadas