934 25 15 25 info@gtaeuropa.com

Finca règia de finals del s. XIX

Revaloració del patrimoni i adequació de la finca per a habitatges de lloguer i despatxos.

 • Finalitzat: 2008
 • Rambla Catalunya, 63
 • Barcelona

Sobre el projecte

Actuació
Rehabilitació i adequació de la finca.

Tècniques aplicades 
Treballs de decapatge de pintures existents tant en fons de façana com en ornaments que donaven un aspecte monocrom a la finca i recuperació del seu aspecte original mitjançant la confecció d’estuc imitant obra vista en la seva coronació així com la reparació dels ornaments de pedra artificial i la posterior aplicació de veladura per a retornar la policromia a la façana.

El resultat, una Finca règia de finals del segle XIX que ha recuperat el seu aspecte original revaloritzant el patrimoni de la ciutat i retornant-li la seva esplendor.

  Restauració Rambla Catalunya 63 GTA Europa
  Detalle balcón rehabilitado

  Altres projectes

  Diagonal, 482

  Plaça Catalunya, 23

  Passeig de Gracia, 24

  Passeig de Gracia, 37