934 25 15 25 info@gtaeuropa.com
Balcón rehabilitado de la finca en Valencia, 209 de Barcelona GTA Europa
GTA Europa
08/06/2023

Procés de recuperació dels balcons de pedra natural de València, 209

Eliminar reparacions inadequades i materials afegits per a recuperar el seu aspecte original.

Tornem a parlar-vos de la finca del carrer València 209, de Barcelona, en la qual descobrim que sota l’estuc senzill de calç que tenia com a acabat de fons, hi ha una meravella de façana, amb esgrafiats en totes les plantes que estem recuperant.
Igual que el fons de façana, els balcons, que eren tots de pedra natural, també estaven amagats sota capes de morter i afegits d’obra i cairats que no pertanyen a la finca original.
Estat del procés dels balcons abans de la rehabilitació de València, 209 GTA Europa

Vista general andamio inicio rehabilitación fachada en Compte Urgell, 153

En aquesta foto podeu veure com apareixen unes bigues metàl·liques i uns totxos ceràmics, així com tota una capa de morter que les recobreix.
Tot això són elements afegits per a recréixer la llosa en una rehabilitació anterior que no són adequades, ja que la llosa original és de pedra natural.

El procés

1- El procés que hem seguit ha consistit a derrocar tot aquest material afegit com podeu veure en la següent foto.

Vista general andamio inicio rehabilitación fachada en Compte Urgell, 153

2- Una vegada eliminat tot el material, podeu veure les restes de pedra natural molt deteriorada, ja que han estat encapsulades durant molt de temps per les capes de morter de ciment que en retirar-les han deixat un gruix de pedra molt minso, així com un bon tros de la llosa desapareguda, que s’ha de reconstruir per a donar de nou solidesa als balcons.

Proceso de limpieza y reconstrucción del capitel

3- El procés de reconstrucció comença per la col·locació de varetes d’acer inoxidable com a base de l’encofrat, i les fustes que faran de motlle per a poder omplir tot el buit amb morter de calç hidràulica. Aquest procés també s’ha fet a altres balcons on han desaparegut trossos més petits o en alguns altres on són els frontals i tota la llosa que també ha estat encapsulada i, per tant, s’ha hagut d’eliminar tot el morter de ciment que tenia i refer amb varetes d’acer inoxidable com podeu veure a continuació.

Resultat de la rehabilitació dels balcons de Comte Urgell, 153, Barcelona

4- Una vegada emplenat l’encofrat i passats els dies suficients es retiren les fustes i el resultat és una nova llosa, però no s’acaba aquí, ja que els fronts dels balcons tenen una motllura que s’ha de reproduir en tots ells seguin seguint el dibuix original de la finca, que ha estat recuperat gràcies als plans d’arxiu trobats.

Aquí teniu el procés, l’aspecte després de l’encofrat:

Una vegada acabada el procés de refer motllures un procés totalment manual, podeu veure com els fronts ja no són llisos, sinó que ha recuperat la motllura original i també s’ha aprofitat per a deixar el goteró marcat en la part inferior de llosa.

5- Ara només quedarà el detall final que podeu veure a la següent fotografia que és donar-li una textura de pedra i marcar unes juntes sobre el morter de calç simulant la unió entre dues peces de pedra natural. Com podeu veure el resultat és increïble.

Totes les imatges de GTA Europa.

Per a finalitzar tot el procés a tots els balcons, encara queda pendent l’aplicació d’una veladura per a unificar tonalitats, però això ja ho veureu en el següent post …

Entradas relacionadas