934 25 15 25 info@gtaeuropa.com

Casa Pere Llibre

Revaloritzar la finca abaratint el manteniment.

 • Finalizado: 2019
 • Passeig de Gracia, 24
 • Barcelona

Sobre el projecte

Actuació
Canvi d’ús de l’edifici d’habitatges a hotel.

Tècniques aplicades
Decapat de pintures existents i recuperació i reproducció dels diferents tipus d’esgrafiat existents en totes les façanes que formen l’edifici, mitjançant l’extracció de calques i posterior reproducció manual de l’esgrafiat sobre una base d’estuc, replicant el relleu, per a la posterior aplicació d’una veladura al silicat en dos tons, refós i superfície. Decapatge de les baranes i columnes de forja amb silicat d’alumini i posterior acabat i protecció amb l’aplicació de oxiron grisa.

El resultat és espectacular, hem aconseguit donar molt més valor a la finca recuperant la seva esplendor inicial i valor patrimonial, així com facilitar i abaratir el manteniment del mateix per a la propietat mitjançant la utilització de productes totalment naturals i de llarga durada.

Articles relacionats

Esgrafiados, una técnica tradicional en Passeig de Gracia, 24, Barcelona

  Fachada estilo neomudéjar Paseo de Gracia,24 Barcelona GTA Europa
  Puerta estilo neomudéjar

  Altres projectes

  Diagonal, 482

  Plaça Catalunya, 23

  Passeig de Gracia, 24

  Passeig de Gracia, 37